Svatý Václav ve 3.třídě

Dne 30.9.2019 se žáci třetího ročníku v dvouhodinovém bloku seznámili s osobností svatého Václava, aby si vysvětlili původ státního svátku, který slavíme na svátek Václava 28. září. Společně jsme se nejprve vrátili do historie četbou o Václavovi a jeho životě. Poté jsme shlédli video ukázku z cyklu Udatné dějiny národa českého, která děti velmi zaujala, a z které si také zapamatovaly mnoho informací o dalších osobnostech – jeho bratrovi Boleslavovi, matce Drahomíře a babičce Ludmile. Pak jsme nově získané poznatky přenesli na papír, děti si vymalovaly portrét Václava a doplnily ilustraci o pranostiky pojící se se svátkem Václava. Poté, co děti během svojí prezentace objasnily význam jednotlivých pranostik, jsme toto téma uzavřeli četbou komiksového ztvárnění Václavova života.