Superhrdinové uvítali prvňáčky

Po delší pauze proběhlo prvního září slavnostní zahájení školního roku v kulturním domě. Nejdůležitějšími hosty byli noví žáci, které přivítala paní učitelka Polívková společně se známými superhrdniny, nechyběl Hulk, Batman, Supernam, Spider-man,  Darth – Vader ani Kapitán Amerika. Děti byly slavnostně pasovány na prvňáčky. Zahájení se samozřejmě účastnili všichni žáci školy, pedagogové, ostatní pracovníci i širší veřejnost. Všechny srdečně přívítala paní ředitelka, starosta a starostové okolních obcí. Všem přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku. Popelová foto