Sportovní den v mateřské škole

Uskuteční se 1. 6. 2017.

Prosíme rodiče dětí, aby jim dali sportovní oděv a obuv.