Společný výlet dětí mateřské školy a jejich rodičů – ZOO Brno + plavba parníkem po Brněnské přehradě

Uskuteční se v úterý 13. 6. 2017.

Odjezd – 7,30 od budovy Základní školy a Mateřské školy Žďárná. Účast na této akci je dobrovolná, rodiče se mohou přihlásit písemně na přiloženém seznamu v šatně mateřské školy. S dítětem může jet jeden rodič nebo dítě přihlásit samotné (během výletu bude pod dohledem učitelek). Další osoby se mohou přihlásit v případě volného místa do výše kapacity autobusu.