Speciální pedagog ve škole

Od nového školního roku 2016/17 začal na naší škole v rámci školního poradenského pracoviště působit speciální pedagog, p. Mgr. Markéta Blahová.

Speciální pedagog bude pracovat individuálně či ve třídě s dětmi, které mají specifické potřeby, bude pomáhat nejen jim, ale i pedagogům a rodičům zvládat a plnit školní povinnosti dětí. Dále bude úzce spolupracovat s PPP Boskovice.

Rodiče dětí, kterým bude věnována speciálně pedagogická péče, budou o této skutečnosti ze strany školy informováni .

V případě potřeby se mohou děti i rodiče obrátit na speciálního pedagoga v konzultačních hodinách (úterý: 15,30–16,00 hod) nebo v jinou dobu po předchozí domluvě.