Soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 26. ledna se na naší škole konala soutěž v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně. Celkem se ve dvou kategoriích zúčastnilo 22 žáků. Součástí soutěže byl poslechový test, porozumění textu a ústní zkouška složená z popisu obrázku a komunikace na vylosované téma. Všichni žáci si vedli moc dobře a bylo nesmírně těžké vybrat z každé kategorie jednoho, který bude školu reprezentovat v únoru na okresním kole v Blansku. V kategorii IA se na 1. místě umístila Anna Mezníková, kterou následovala s excelentním výkonem Tereza Žilková a Adéla Martínková. V kategorii IIA zvítězil Petr Sychra, 2. místo obsadil Tomáš Soural a 3. místo Jakub Kočvara. Všem soutěžícím děkujeme za účast a chuť věnovat se angličtině nad rámec povinné výuky. KT