Školní výlet 1. 2., třída – Lysice

      Ve středu 14. 6. 2017 jsme s dětmi 1. a 2. třídy vyrazili na výlet do Lysic. Počasí nám přálo, nálada byla výborná. Jako první nás čekala prohlídka zámku. Přivítala nás půvabná princezna v krásných šatech, která nás provedla celým zámkem. Cestou na děti čekala spousta pohádkových postav, které děti poznávaly a povídaly o nich. Bavilo je hledání a počítání tajných dveří, zazpívali jsme si za doprovodu klavíru v hudebním salónku a nejvíce se dětem líbil souboj rytíře se zlodějem. Prošli jsme kolonádu a podívali jsme se do zahrad, které jsou opravdu nádherné. Tam jsme také posvačili a pak nás čekala pohádka Princ Bajaja.

     V této pohádce se děti seznámily se životem lidí za doby Karla IV. Poznaly, jak se tehdy lidé oblékali, jak stolovali. Viděly prince na koni, souboj s drakem a také královskou svatbu. Po ukončení pohádky si mohly děti vyzkoušet, jak se mlelo obilí na mlýnských kamenech, jak lidé dříve dělali vlákna ze lnu, dozvěděly se spoustu poznatků o koních, o chovu koz.

    Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Boskovicích, kde si děti pochutnaly na párku v rohlíku a zmrzlině. Vraceli jsme se unavení, ale spokojení. Výlet se nám všem moc líbil. foto zde Kovaříková