Školní kolo Biologické olympiády

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D (6.+7.třída). Téma letošního ročníku je Detektivem v přírodě. Soutěžící si sami nastudovali přípravný text, který byl k dispozici na webových stránkách olympiády, a plnili zadané úkoly: test z teorie, praktický úkol, který spočíval v sestavování rozstříhaných obrázků těl živočichů a poznávání přírodnin. S náročnými úkoly se soutěžící velmi dobře srovnali a všichni byli úspěšnými řešiteli.

Nejlepších výsledků dosáhl Šimon Zedník ze 6. třídy a Tereza Zedníková ze 7. třídy, kteří postoupili do okresního kola.

Úspěšní řešitelé: Natálie Jelínková, Kateřina Jelínková, Eliška Hanáková, Tereza Hebelková.

Všem soutěžícím děkuji za přípravu a vypracování a vítězům gratuluji a přeji hodně úspěchů v okresním kole. Foto zde. JV