Školení první pomoci pro žáky

V pondělí 23. 4. 2018 proběhlo na naší škole školení první pomoci v rámci přípravy na okresní kolo soutěže mladých zdravotníků. Školení se zúčastnili všichni žáci I. i II. stupně. Někteří si vyzkoušeli první pomoc i prakticky například resuscitaci, obvazovou techniku a zastavení krvácení. Školení bylo přínosné a doufáme, že do budoucna budou žáci schopni správně reagovat v případě ohrožení života. Ek+RO