Škola pro udržitelný rozvoj

Do projektu ŠUŽ jsme se zapojili se žáky 5. ročníku. Žáci se seznámili s obcí prostřednictvím místně zakotveného učení a vybrali si, že chtějí v lesíku za obcí vytvořit hmyzí hotel a naučnou tabuli s obvyklými druhy rostlin a hmyzu.

Zmapovali jsme obec Žďárná, její silné i slabé stránky, a vytipovali jsme několik oblastí, které bychom chtěli změnit. Z nich jsme potom vybrali jeden projekt, který jsme zrealizovali. Tímto projektem bylo vytvořit hmyzí hotel a naučnou tabuli s obvyklými druhy rostlin a hmyzu.

Hlavním hybatelem projektu byl Tadeáš Biel, který se dlouhodobě zabývá hmyzem a má o něm výborné znalosti. Všichni žáci ze třídy se na jaře zapojili do focení hmyzu a rostlin. Z mnoha krásných fotek jsme potom společně vybrali ty nejlepší. Jednotlivé organismy jsme si rozdělili a snažili jsme se k nim doplnit popisky tak, aby byly zajímavé pro čtenáře. Čerpali jsme přitom jak i z informací na internetu, tak v knihách a odborných časopisech. Také jsme je konzultovali s paní učitelkou přírodopisu. Fotografie a popisky jsme potom předali grafikovi, který je upravil. Odborná firma nám vytiskla tabuli. Stojan k tabuli vytvořil tatínek jednoho žáka, pan Přikryl. Betonování stojanu obstaral pan Přibyl, manžel paní učitelky. Také nám pomohl s tvorbou hmyzího hotelu. Materiál do hotelu připravovali všichni žáci.

Okolí tabule a hotelu jsme všichni společně upravili, společně s panem Přibylem jsme zasadili k tabuli rostliny a upravili štěrkovou cestičku.

Projekt jsme obci slavnostně předali 28. června. Projekt to byl náročný, ale všichni se při něm hodně naučili a z výsledku máme obrovskou radost. Foto zde. RP