Sběr starého papíru

Ve čtvrtek a pátek 15. a 16. 9. 2016 zorganizovala ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého papíru formou soutěže mezi třídami. Od rána, kdy byl přistaven kontejner, přinášely děti a přiváželi jejich rodiče i prarodiče starý papír, kartony, letáky a noviny. Dalo by se říci, že sběr papíru se proměnil v akci „sbírá celá rodina“. Během dopoledne byl kontejner plný a firma NAJA servis s r. o., se kterou jsme letos spolupracovali, nám přistavila další prázdný kontejner. Takto jsme naplnili celkem čtyři kontejnery a bylo odvezeno 13 460 kg papíru, což je veliký úspěch a všem, kteří se na tomto sběru podíleli, mnohokrát děkujeme.

Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru proběhlo v pátek 23. 9. 2015. Vyhodnotili jsme zvlášť I. a II. stupeň základní školy. Na II. stupni se nejúspěšnější třídou stala 7. třída s průměrem 110 kg na žáka a na I. stupni 4. třída s průměrem 164 kg na žáka. Obě vítězné třídy získaly poukaz na bowling. Také ostatní žáci za svůj výkon dostali drobnou odměnu. Letos se sběru papíru zúčastnily i děti z mateřské školy, které prostřednictvím svých rodičů donesly celkem 511 kg papíru a byly také odměněny drobnou sladkostí. foto

Touto cestou děkujeme všem dětem, ale i rodičům a příbuzným, kteří se na sběru papíru podíleli.