Sběr papíru

V říjnu školního roku 2022/2023 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého netříděného papíru. Práce s přijímáním papíru je vždy náročná, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců z 9. a 8. třídy, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru jsme spolupracovali s firmou REMAT Letovice, která nám přistavila prázdný kontejner a plný odvezla. Celkem firma odvezla 3760kg papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

  1. st:                                                                  2. st:
  1. místo – 2. třída                                                 1. místo – 8. třída
  2. místo – 4. třída                                                  2. místo – 9. třída
  3. místo – 5. třída                                                  3. místo – 6. třída
  4. místo – 1.+3. třída                                             4. místo – 7. třída

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.Mu