Robotika v 5. třídě

V rámci výuky informatiky se žáci 5. třídy seznamují se základy programování a robotiky. Začali jsme několika způsoby ovládání malých robotů VEX123. Žáci je nejprve programovali pomocí tlačítek na robotech, poté s využitím kódovacího zařízení a zakončili jsme programováním příkazy v blokovém jazyce ve webovém prohlížeči. V následujícím týdnu jsme pro žáky připravili projekt v rámci informatiky a pracovních činností. Žáci pracovali s robotickou stavebnicí VEX GO – nejprve podle návodu ve dvojicích seskládali robotické vozítko, následně toto vozítko každý dle fantazie dozdobil a vylepšil. Poté byl žákům vysvětlen princip ovládání a následovala nejoblíbenější část, kdy žáci se svými robotickými vozítky soutěžili ve slalomu a robotickém sumu. Žákům se projekt moc líbil, se zaujetím skládali svoje vozítka.
V následujících hodinách již přejdeme k osazení robotických vozítek o různé senzory (barvy, vzdálenosti, nárazník, elektromagnet) a budeme vozítka programovat opět přes blokové příkazy. Foto zde. KT