Recitační soutěž 3. – 5. třídy

Dne 11. 4. 2018 se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili recitační soutěže v ZŠ Žďárná. Připravili si básničky podle vlastního výběru, které recitovali před spolužáky. Učitelky 3. – 5. ročníku vyhodnotily výkony jednotlivých žáků. Na závěr byli odměněni v rámci tříd za 1. – 3. místo a byly jim předány diplomy a drobné ceny. Odměnu ve formě sladkosti dostaly všechny děti. Gr