Recitační soutěž 3.-5.třída

V pátek dne 7.4.2017 proběhla na 1. stupni recitační soutěž pro žáky 3.-5. třídy. Všechny děti si připravily básničku, kterou zarecitovaly před svými spolužáky. Tři nejlepší soutěžící z každé třídy byli ohodnoceni diplomem a malým dárkem. První místa obsadili tito žáci: 3. třída – Šárka Foltýnová, 4. třída – Kateřina Palvů, 5. třída – Jana Foltýnová. Foto zde