První republika v Pevnosti Boyard

Stalo se už tradicí, že jeden podzimní den se naše škola promění v Pevnost Boyard. Žáci 8. a 9. ročníku si připravují soutěžní stanoviště a týmy složené z žáků 1. až 7. třídy se pokoušejí získat klíč od pevnosti a co nejvíce nápověd, ze kterých hádají heslo. Letošní téma bylo jasné: připojili jsme se k oslavám 100 let republiky. Na stanovištích tak soutěžící odpovídali na otázky týkající se historie naší země, skládali mapu Československa, doplňovali slova naší hymny, ale také bránili zemi před německými separatisty, osvobozovali vězně z rakouského vězení a zkoušeli si legionářský výcvik. Pomocí indikátoru míchali barvy na naší vlajce a seznámili se také s dílem Tomáše Bati a vynálezce silonu a měkkých kontaktních čoček Otta Wichterleho. Heslo, kterým bylo příjmení našeho prvního prezidenta Masaryka, uhádla téměř všechna družstva, a za odměnu byli soutěžící zasypáni čokoládovými penízky. Chtěla bych velmi poděkovat všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celého dne, soutěžícím za nasazení a organizátorům za pečlivou přípravu. Foto zde. JV