První pomoc na 1.stupni ZŠ

Ve středu 23.11.2022 navštívil naši školu záchranář Filip Chládek, který pracuje u záchranné služby ve Velkých Opatovicích. Postupně navštívil všechny třídy na prvním stupni a probral s dětmi vše týkající se první pomoci. Zajímavostí, která děti velmi zaujala, byla aplikace Záchranka, kterou jim představil a vysvětlil její správné použití.

Nejprve děti seznámil s funkcí záchranné služby, její činností a popsal její aktivitu při oznámení nějaké události. Společně s dětmi pak nacvičoval volání na tísňové linky, zopakoval všechna důležitá telefonní čísla, nezapomněl ani popsat postup při dovolené v zahraničí a zábavnou formou společně s dětmi předváděl komunikaci s dispečinkem. Poté na příkladu možné zlomené ruky na chodbě školy velmi šikovně zapojil děti do spolupráce a společně stanovili postup, jak se mají žáci chovat, aby dokázali pomoci. Předvedl dětem všechny přístroje a nástroje, které odnáší ze záchranky směrem k pacientovi a společně pak cvičili záchranu plyšové housenky Agáty, kterou našli ležet v bezvědomí.

Děti byly zábavnou formou seznámeny s první pomocí, aktivně se zapojovaly do debaty a všem se beseda velmi líbila. RP