Průběžně 3. místo v CO2 lize

V ekologické soutěži CO2 liga jsme již byli bodově ohodnoceni za první odevzdaný úkol. Maximální počet bodů, který jsme mohli obdržet bylo 150 bodů. Jelikož se naši žáci opravdu s vervou pustili do zadaného tématu – Klimatické změny, byli ohodnoceni i body navíc. Nakonec jsme obdrželi 249 bodů. To nám zajistilo průběžné třetí místo z celkového počtu více jak 60 škol, které jsou do CO2 ligy zapojeni. Doufáme, že si bodové hodnocení udržíme i v dalším kole. Stránku CO2 ligy, kde jsou zveřejněny některé z vypracovaných úkolů, můžete navštívit zde. Ježková