Projektový den -Krkonošský národní park

Žáci 7.–9. třídy se v pátek 30. 9. 2016 zúčastnili projektového dne na téma Krkonošský národní park. Děti byly rozděleny do skupin, přičemž každá skupiny měla za úkol zpracovat určité téma týkající s KRNAPu jako například základní pravidla chování, turistické cíle, krkonošské čumáčky a zobáčky či téma krkonošských rašelinišť. Práci bylo třeba náležitě si rozdělit a rozvrhnout mezi jednotlivé členy skupiny tak, aby se do společné činnosti zapojili všichni žáci a výsledek jejich práce byl efektivní. Projekt byl zaměřen na rozvoj komunikačních kompetencí a kooperativního učení. Mp