Projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Během měsíce října se žáci prvního stupně zapojili do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Úkolem bylo vytvořit záložku do knihy na téma LIST  ZA LISTEM BAVÍ MĚ ČÍST.

      Všichni žáci se toho se zaujetím zúčastnili a vytvořili velmi pěkné záložky, které jsme zaslali kamarádům z partnerské školy ZŠ ZÁMUTOV. Rovněž se nám podařilo navázat družbu a v obálce se záložkami pro naše děti přišlo také patnáct dopisů žákům čtvrté třídy, kterým naši žáci nadšeně odepsali a už teď se těší na další dopisy.  Nezbývá než doufat, že nově navázaná přátelství podpoří děti svými dopisy co možná nejdelší dobu.