Projekt Náš les

S žáky 7. ročníku jsme se zapojili do projektu Náš les. Jeho cílem bylo zmapovat a badatelsky prozkoumat blízký les a navrhnout a zrealizovat konkrétní projekt, který podpoří některou z funkcí lesa – ekologickou, vodohospodářskou nebo například sociální. V lese jsme bádali celý loňský rok, především v hodinách přírodopisu a v badatelském kroužku. Popsali jsme zdejší rostliny a stromy, našli jsme zajímavé houby i bezobratlé živočichy, zkoumali jsme, odkud teče lesní potůček a jací živočichové v něm žijí. Jako součást bádání jsme také v lese sbírali odpadky.

Nakonec jsme se rozhodli podpořit sociální funkci lesa a v projektu jsme naplánovali tři části: vytvořit naučnou stezku ve formě QR kódů, vytvořit badatelskou lesní hru pro děti a do blízkosti altánu umístit několik přírodních hravých prvků a lavičku.

Na projektu jsme pracovali od září. Využívali jsme znalostí z přírodopisu, českého jazyka i informatiky, vyhledávali jsme informace, vytvářeli informační panely a v hodinách pracovních činností jsme brousili, vrtali, natírali a malovali. Na začátku dubna jsme vše umístili do lesa a na konci dubna jsme projekt slavnostně předali obci.

Při psaní projektu i vytváření jsme se naučili spoustu věcí, které v životě určitě využijeme. Na lesní stezku vás všechny srdečně zveme! Foto zde. JV