Program o holocaustu – Nezapomeneme

Žáci 8. a 9. třídy se dne 9. 2. 2017 zúčastnili v Brně v Muzeu romské kultury vzdělávacího programu o holocaustu s názvem Nezapomeneme. V rámci programu prohloubili své znalosti o dění během druhé světové války, měli možnost pracovat v týmech, zabývat se dobovými fotografiemi, pracovat s úryvky z deníků židovských a romských obětí, simulovat situace před transportem, vyzkoušeli si balení kufrů do koncentračního tábora. Vrcholem celého vzdělávacího programu byla beseda s pamětníkem. Měli jsme tu čest mluvit s paní, která přežila válku v ghettu v Terezíně. Celý program se nesl v duchu prevence proti rasové nesnášenlivosti a diskriminaci menšin.MP foto