Přírodovědný klokan

Letos se žáci osmé a deváté třídy mohli po roční pouze opět zúčastnit celostátní soutěže v přírodovědných vědomostech. S náročnými otázkami z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu se překvapivě lépe vyrovnali žáci z osmé třídy. Nejvíce bodů pak získala Nella Ščudlová. JV.