Prezentace TEGA Blansko

Naše deváťáky navštívil pan ředitel Dvořáček ze Střední školy technické a gastronomické v Blansku. Připravil si pro ně krátkou prezentaci, ve které děti seznámil se školou, se vzdělávacími obory, které škola nabízí. Předal žákům informace o přijímacím řízení, případným zájemcům poskytl podrobnější informace o daných oborech. Závěrem žákům pustil krátký film, podle kterého si mohli utvořit lepší představu o nabízených oborech. RO