Prezentace střední školy v 9. třídě

Dne 10. 10. 2016 proběhla v 9. třídě prezentace Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice, Hybešova 53. Mgr. Nečasová seznámila žáky s maturitními i učebními obory, které je možné na jejich škole studovat. Poskytla žákům informace o podmínkách přijímání žáků ke studiu, o škole, učebních plánech jednotlivých oborů a dnech otevřených dveří. Současně všem žákům přinesla propagační materiály školy.   Musilová L.