Preventivní program – Veselé zoubky

Ve středu 20. února se žáci 1. třídy zúčastnili programu“ Veselé zoubky.“ Zúčastnilo se 17 žáků, a to v rámci 2 vyučovacích hodin ČJS.

Průběh hodin vypadal následovně:

  • Seznámení dětí s danou problematikou – jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je to zubní kaz
  • Žákům byla představena projekce filmu „ Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, společné vyprávění příběhu, zamyšlení se nad danou problematikou
  • Probrání zásad správné péče o zoubky, jak si čistit zoubky, aby byly bez kazu, proč a jak často navštěvovat zubního lékaře apod.
  • Společné vypracování úkolů na ICT + samostatné vyplnění pracovních listů
  • Rozdání dm preventivních balíčků „ Veselé zoubky“ – společná fotodokumentace

Preventivní program jsem dále využila v rámci výuky – mezipředmětové vztahy, a to ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech. Zoubky si žáci namalovali, nejen ty zdravé, ale i zuby se zubním kazem. Žáci si uvědomují, co skrývá v sobě nebezpečí zubního kazu a jak je důležitá jeho prevence. Společně jsme si ukázali správnou techniku čištění zubů a v rámci pracovních činností jsme si kartáček vyrobili. Žáci ví jaký typ kartáčků si mají zvolit a jak správně při čištění zubů postupovat.

Preventivní program „Veselé zoubky“ hodnotím z mého hlediska velmi kladně, líbí se mi zpracování programu pro jeho snadné využití ve výuce.

Pro žáky byl program přínosný, žáci dostali základní informace o tom, jak se o svůj chrup správně starat, což je důležité  jako prevence před zubním kazem. PO