Předvánoční soutěž COOP Boskovice -1. místo

Žáci 1. třídy se zúčastnili předvánoční soutěže prodejny COOP Boskovice, a to ve sběru účtenek. Po dobu jednoho měsíce jsme společně sbírali účtenky a lepili dlouhého hada. Náš had měřil 1 005 m. S tímto číslem naše třída obsadila 1. Místo z 22 zúčastněných tříd na celém Boskovicku. Soutěže se zúčastnila také 2. a 3. třída. Žáci 2. třídy se umístili na 12. místě a byli oceněni sladkou odměnou, žáci 3. třídy byli na místě 4. V pondělí 8. ledna nám paní Dostálová z prodejny COOP Boskovice předala cenu. Žáci dostali hrníček a sladkou odměnu. Už se těšíme na další soutěž. foto