Přednáška – Afganistán

Předvánoční týden jsme žákům zpříjemnili přednáškou praporčíka Pavla Vystrčila. Tentokrát žákům udělal přednášku ze svých vojenských misí v Afganistánu. Prezentace proběhla v úterý 20. 12. 2022 a účastnili se jí žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku. Prap. Vystrčil přivezl žákům na ukázku různé oblečení, helmu, noční vidění a žáci si mohli vše vyzkoušet, což se ukázala být dobrá výplň přestávek. Žáci se dověděli o životě obyčejných lidí, ale i vojáků, kteří na misi vyrazili, vše bylo doplněno fotografiemi.

Prap. Vystrčilovi děkujeme.