Ponožkový den

        Dne 21.3.2023 se žáci základní školy Žďárná připojili k celosvětovému dni Downova syndromu. Úkolem bylo přijít v tento den v rozdílných ponožkách a podpořit tak osoby s tímto syndromem.

          Napříč všemi třídami jsme si vysvětlili, co je Downův syndrom, jaké fyziologické zvláštnosti způsobuje, jeho základní rysy a typické chování. Děti se do debaty zapojovaly a vyjadřovaly souhlas s projevem sounáležitosti a rovnocennosti všech osob. Ponožky se objevovaly pestrobarevné, někteří žáci si dali s výběrem ponožek záležet a objevily se mnohdy překvapivé kombinace.

           Většina dětí se symbolické akce zúčastnila a určitě se přidáme i v příštích letech. Radka Přibylová