Pohár rozhlasu – Blansko 2019

Ve dnech 15. a 16.5.2019 se vybraní žáci naší školy účastnili atletické soutěže Pohár rozhlasu, která se již tradičně konala na atletickém stadionu v Blansku.

Za mladší žákyně školu reprezentovala Agáta Dudková, která dosáhla skvělých výsledků ve skoku dalekém (11. místo) i běhu na 60 m (13. místo) a Kateřina Pavlů s krásným 14. místem v běhu na 600 m. Za chlapce pak Daniel Sehnal ve skoku vysokém a běhu na 60 m, Jan Dudek ve skoku dalekém a hodu míčkem, Tomáš Jelínek v běhu na 1000 m a 60 m a Jakub Kočvara v běhu na 1000 m.

Za starší žákyně nastoupila Kateřina Jelínková v běhu na 60 m a Tereza Zedníková v běhu na 60 m a skoku dalekém, Tereza Mazánková v běhu na 800 m a vrhu koulí. Za žáky pak Richard Černoch v běhu na 60m a skoku dalekém, Kamil Paděra v běhu na 60 m, Jan Polívka v běhu na 60 m a Jan Jablkunka v běhu na 1500 m.

Všem žákům velice děkuji za sportovní chování během celé akce a za plné nasazení, se kterým nastupovali do jednotlivých disciplín. ZJ foto