Pasování na čtenáře

V úterý 5. června 2018 proběhlo na Obecním úřadě ve Žďárné pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčci si pro rodiče připravili krátký kulturní program. Každý z nich přečetl krátkou hádanku, kterou jsme společně s rodiči luštili. Pak pan starosta společně s paní ředitelkou pasovali prvňáčky na čtenáře. Darem každý prvňáček obdržel krásnou knihu věnovanou obcí Žďárná. Děkujeme za účast rodičů a podporu obce. Po foto