Olympiáda prvních tříd ve Velkých Opatovicích

Ve středu 22. května se žáci 1. třídy zúčastnili olympiády ve Velkých Opatovicích. Celková atmosféra celé olympiády byla velice příjemná. Závodili jsme ve čtyřech disciplínách, (běh na 400m, běh na 50 m, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem), zvlášť chlapci a děvčata. Celkově jsme se umístili na 9. místě z 23 škol. Petr Klement nám vybojoval 3. místo ve skoku do dálky. Mezi naše další nejlepší sportovce patřil Michal Paděra, který se umístil na 6. místě v malém maratonu na 400 metrů.

Za velmi nepříznivého počasí jsme všichni statečně nastoupili na start a zdolávali všechny závodní disciplíny bez problémů. Všechny žáky velice chválím za vzorné sportovní chování. Akce se velmi vydařila.

 Na závěr jsme si společně prošli pohádkový les, kde jsme plnili různé úkoly.