Okresní kolo německé olympiády

Dva mladí germanisté, Marek Šindelka a Tom Zemánek, reprezentovali naši školu v pátek 24. 2. 2023 na okresním kole německé olympiády v DDM Blansko, kam je doprovodila paní učitelka Korcová. Stály před nimi dva nelehké úkoly. A to poslechová a konverzační část. Obě dvě části chlapci zvládli velmi dobře a umístili se na 5. a 6. místě. V soutěži porovnali své znalosti a jazykové dovednosti se staršími žáky z devátých tříd a získali nové cenné zkušenosti do jejich dalších studijních let. Za skvělou reprezentaci školy chlapcům z osmého ročníku děkuji a gratuluji. EK