Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 14. 1. 2020 se vybraní žáci zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády v Boskovicích. Nejlepšího výsledku dosáhl z našich žáků Šimon Zedník. Děkuji i Kateřině Ošlejškové a Elišce Hanákové za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů do dalšího studia. EK