Ochrana přírody ve 4. třídě

V předmětu ČJS jsme se zabývali tématem Ochrana přírody. Vzhledem k tomu, že se na tohle téma dá vymyslet mnoho nápadů, tak žáci vytvořili projekty. Projekty se zabývají ochranou přírody nebo ekologickou tématikou. Myslím si, že se žákům podařilo vystihnout problémy, s nimiž se v současné době setkáváme. V pracovních činnostech pak žáci tvořili z použitých plastů.