Ochrana obyvatelstva – 6. a 7. ročník

Součástí výchovy k občanství je také postupné osvojování účelného chování žáků při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situacích. Žáci 6. a 7. ročníku si zpestřili 28. 3. výuku o ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí. Nejprve ve skupinách odpovídali na otázky, které byly shrnutím učiva předchozích hodin. Poté měli za úkol obléci jednoho člena skupiny do prostředků improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla. Tento úkol se jim líbil samozřejmě nejvíce. V závěru vyučovací hodiny pozvali mladší spolužáky navštěvující kroužek zdravotníka a stručně jim popsali, co mají na sobě a proč se takto oblékli. Foto zde. Trnečková