Obhajoba absolventských prací

V pondělí 26. 6. proběhla obhajoba absolventských prací žáků 9. třídy. Téma si žáci vybrali dle svých zájmů nebo využili některé ze široké nabídky. Žáci měli za úkol prokázat, že zvládnou samostatně pracovat na dlouhodobější práci, propojovali získané znalosti a dovednosti z celé řady předmětů a naučili se lépe pracovat s textovým editorem. Zvolili si vedoucího práce, který jim pomáhal s vlastním zpracováním i s úpravou textu. Po úspěšném odevzdání následovala ještě obhajoba absolventské práce před komisí. Žáci si připravili krátké prezentace, ve kterých seznámili komisi i přihlížející spolužáky s obsahem jejich práce. Poté přišlo na řadu hodnocení jednotlivých prací, které byly velmi kvalitní. Všichni žáci obdrží certifikáty za dobře odvedenou práci. Foto zde. Trnečková