Obhajoba absolventských prací

V pátek 14. června obhajovali žáci 9. ročníku svoje absolventské práce. Většina prací byla na velmi dobré úrovni a žáci předvedli kvalitní výkony. RO foto