Návštěva polytechnického centra, 30.9.2022

V pátek 30.9.2022 žáci první třídy navštívili polytechnické centrum v Boskovicích. Všichni jsme se moc těšili a čekalo nás hodně zábavných a naučných aktivit. Nejdříve jme si společně prohlédli všechny prostory centra. Seznámili jsme se se zvířátky, které v centru chovají, společně jsme si povídali o zvířátkách v akváriích a teráriích. Následně jsme se rozdělili do skupin, ve kterých jsme po celou dobu pracovali. Téma hodiny byl „Podzim v našich zahradách“. Listnaté stromy – poznávání listů, zbarvení na podzim, opadávání listů, jednoduché pokusy – listová barviva. Zvířata přezimující v zahradě – povídání o chování živočichů na zahradě, na podzim – hledání potravy, úkrytů a zimovišť, práce s pracovním listem – další užitečná zvířata našich zahrad, příprava na zimní spánek. Na závěr nás čekala procházka venkovním areálem – prohlédli jsme si ukázky hmyzích domečků, kompostéry jako úkryt hmyzu, plazů a drobných savců, ptačí budky a krmítka. Aktivity v dílně – vyrobili jsme si ježka z technických a přírodních materiálů, kterého jsme si vystavili ve třídě, moc se dětem povedl. Všichni jsme si společně svoji práci zhodnotili. Téma hodiny se nám všem moc líbilo. Děti byly zvídavé, práce v dílně se jim velice zdařila, aktivity byly pro děti velmi přínosné. Vypracovala – Polívková Renata, třídní učitelka foto