Návštěva knihovny ve Žďárné – 2. třída

V pátek 16. 3. navštívili žáci 2. třídy knihovnu ve Žďárné. Někteří z nich byli v knihovně poprvé. Seznámili se s jejími prostorami i s pravidly půjčování knih. Celkem je v této knihovně 2500 výtisků a jsou rozděleny podle žánrů. Nás zajímaly hlavně knihy pro děti a mládež. Děti plnily různé úkoly: hledaly dvojice pohádkových postav, přiřazovaly ke knihám autora. Zjistily, že knihy jsou uspořádané abecedně podle příjmení autora a ve dvojicích vyhledávaly zadané tituly, takže si zopakovaly také abecedu. Pozorně vyslechly ukázku z knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka a společně jsme se zasmáli, jak prali a sušili prádlo. Nakonec dostaly děti prostor k samostatné prohlídce knih, mohly si také nějakou knihu i zapůjčit. Nejvíce všechny zaujala encyklopedie s krásnými ilustracemi zvířat i přírodních krás naší planety. Věřím, že touto návštěvou se alespoň trochu podařilo získat děti k četbě. Vždyť co může být krásnějšího, než spolu s hrdiny knih prožívat různá dobrodružství a poznávat nový neznámý svět. Kovaříková foto