Naše čítanky

V rámci literární výchovy žáci 2. stupně měli za úkol vytvořit svoji vlastní čítanku. Práce se zhostili velice dobře, popustili uzdu svojí fantazii, zapojili kreativitu, a mnozí tak mohli projevit i svoje skryté silné stránky. Moc všem děkuji za perfektně odvedenou práci – možná nejen žákům, ale i rodičům a sourozencům. Popelová foto