Mezinárodní projekt eTwinning

etwinning obr

Žáci 5. – 7. třídy se letošní školní rok poprvé zapojí do mezinárodního projektu. Společně s dalšími školami z jedenácti evropských zemí (Španělsko, Polsko, Portugalsko, Itálie, Turecko, Moldávie, Ukrajina, Litva, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko) budou pracovat na anglickém projektu s názvem Easter customs and traditions in our countries (Velikonoční zvyky a tradice našich zemí). Projekt bude probíhat v měsících březnu a dubnu. V březnu budou žáci pracovat na představení sebe, své školy a okolí bydliště. V dubnu se budou navzájem informovat o velikonočních tradicích a zvycích, které jsou pro jednotlivé země typické. Žáci si rozdělili úvodní úkoly, pracují ve skupinkách a postupně se seznamují s prostředím twinspace (místem na internetu, kde komunikují s žáky z ostatních zemí a kde uveřejňují svoje výsledky). Žáci se učí spolupráci, budou komunikovat v anglickém jazyce s žáky z ostatních škol a také si rozšíří svoje dovednosti práce na počítači. O výsledcích jejich práce budeme průběžně informovat. Trnečková

Certifikát projektu