Mezinárodní den archeologie – 7. tř.

Dne 16. 10 2017 se žáci 7. třídy vydali na dalekou cestu do pravěku. Jejich kroky vedly do Muzea Boskovicka, kde pro ně byl připraven program pro malé archeology. Celé dopoledne se jim věnovaly paní archeoložka a paní pedagožka z Boskovického muzea, které si pro ně připravily zábavný program, jehož obsahem byla úvodní přednáška do problematiky archeologie, hledání artefaktů, sepisování nálezové zprávy, rekonstrukční činnost a práce s keramickými střepy, ochutnávka pravěkých pochutin, poznávání obilnin a výroba šperků a nádob z hlíny a drátků. Dětem se program velmi líbil a všichni jsme se spokojeně vraceli domů. fotoEK