Logopedická depistáž v mateřské škole.

Dne 25.9.2019 v 10:00 se v mateřské škole bude konat logopedická depistáž s panem Mgr. Jeřábkem.