Kyberšikana a kyberkriminalita – 2.stupeň ZŠ

            V pátek 24.2. 2023 opět navštívila naši školu por. Mgr. Lenka Petrželková, aby věnovala besedu žákům 2.stupně na téma Kyberšikana a kyberkriminilita.

           Žáky nejprve seznámila s pojmy kyberšikana a kyberkriminalita a společně si určili rozdíly mezi pojmy. Pak už se věnovala prevenci aktivit v kyberprostředí. Stanovili si společně zásady bezpečného internetu, prošli způsoby zabezpečení, jak si ověřit přátele na síti, jak nahlásit závadový obsah a co vše je trestný čin. Nedílnou součástí pak byly příklady z praxe policie ČR a upozornění na aktuální problémy jako je posílání intimních fotek, nebezpečí internetových výzev nebo nahrávání osob či publikování fotek na internetu.

             Na závěr besedy si pak vysvětlili pojem nomofobie = závislost na mobilu a společně se vyzvali k tomu, aby zkusili vydržet jeden den bez mobilu. Beseda se vydařila a byla v mnoha ohledech přínosem pro všechny zúčastněné. Radka Přibylová