Kamarádi z pohádek přivítali prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo tentokrát až 4. září. V kulturním domě se letos usadily pohádkové bytosti. Nejdůležitějšími hosty ovšem byli noví žáci, které přivítala paní učitelka Polívková společně s myslivcem, Karkulkou, Křemílkem, Vochomůrkou, vílami, vodníky a veselými klauny. Slavnostního pasování se ujali starostové obcí Žďárná, Suchý a Ludíkov. Zahájení se samozřejmě účastnili všichni žáci školy, pedagogové, ostatní pracovníci i širší veřejnost. Všechny srdečně přivítala paní ředitelka, starostové a další hosté. Všem přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku. Popelová foto