Jaderný soud

Také v letošním roce se v rámci výuky fyziky v 9. ročníku uskutečnil projekt s názvem „Jaderný soud“. Žáci se rozdělí do dvou skupin a vžijí se do rolí obhájců a žalobců využití štěpení jader uranu pro výrobu elektrické energie. Obě skupiny se snaží přesvědčit porotu a získat ji na svou stranu. Není důležité, kdo zvítězil, ale to jak žáci zadané téma pochopili, zpracovali a prezentovali před porotou složenou z učitelů žáků nižších ročníků. Naši deváťáci se úkolu zhostili velmi dobře, přestože se v jejich výkonech nějaké chybičky vyskytly. ML foto