Jaderný soud

Fyzikální projekt Jaderný soud se stal již tradicí na naší škole. Proto se i letos postavily proti sobě dva týmy: žalobci – tedy odpůrci jaderné energetiky a obhájci – jako zastánci využívání jaderné energie pro výrobu elektrické energie. Žáci obou týmů shromažďovali materiály, třídili a zpracovávali informace o dané problematice a vytvořili z nich prezentace. Součástí jaderného soudu je také porota složená z žáků nižších ročníků a tří zástupců pedagogického sboru. Úkolem obou týmů je přesvědčit porotu o tom, která prezentace je lépe zpracovaná a čí projev je lepší. Není důležité, který z týmů byl porotou vybrán jako úspěšnější, ale o to, že se žáci učí pracovat jinou formou, spolupracovat, využívat informační technologie a hlavně vystupovat před porotou a mladšími spolužáky. Děkuji všem žákům, kteří se výborně na tento projekt připravili, ale také porotě za spravedlivé posuzování obou týmů.  foto Musilová L.