Informace o zápisu k povinné školní docházce do ZŠ

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné se koná 6. 4. 2017 v budově základní školy v 1. a 5. třidě (1. patro) v době 13:00 – 17:00.

Budou-li zákonní zástupci žáka žádat o odklad povinné školní docházky, musí tak učinit již v době zápisu k povinné školní docházce, nejpozději do 30. 4. 2017 formou písemné žádosti doložené doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis se skládá ze dvou částíformální (podání žádosti, poskytnutí informací nutných k vedení žáka ve školní matrice – jméno, příjmení, datum narození,…) a dalších činností s dítětem, které jsou spojené s orientačním posouzením školní připravenosti formou rozhovoru nebo hry.