Informace o výuce od 4. 1. do 10. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je provoz MŠ beze změny.

V 1. a 2. třídě bude probíhat prezenční výuka a v provozu bude také školní družina.

Žáci 3. až 9. třídy se budou vzdělávat distančně podle rozvrhu, který platil při podzimní distanční výuce. Distanční vzdělávání je povinné. Žáci si v době distančního vzdělávání také mohou přijít pro oběd a odnést si ho do přinesených nádob. Oběd se bude vydávat do 12:00 hod. Obědy jsou automaticky odhlášeny. Kdo bude chtít oběd odebírat, musí tuto skutečnost nahlásit v pondělí 4. 1. 2021 do 8:00 hod.

Rozvrh distanční výuky